Bøker jeg har utgitt
Odd Singsaker-serien

Nådens Omkrets, Gyldendal (2011)
Drømmeløs, Gyldendal (2012)
Menneskets Natur, Gyldendal (2013)
Paradisplaneten, Juritzen (2016)
Avgrunnsblikk, Juritzen (2017)


Oppdrag Mars-serien

Akademiet, Aschehoug (2016)
Reisen, Aschehoug (2017)


Frittstående

Doktor Fredrikis Kabinett, Gyldendal (2014)

Kommentarer